Trung tâm đào tạo tin học văn phòng - thiết kế đồ hoạ

Khoá Học Vi Tính Văn Phòng Cho Người Mới Bắt Đầu

2 Views
Trung-tam-tin-hoc-van-phong-sao-viet-ha-noi-dao-tao-vi-tinh-van-phong-3
Trung-tam-tin-hoc-van-phong-sao-viet-ha-noi-dao-tao-vi-tinh-van-phong-3

Technologies Used

Adobe Photoshop
3d
3dsmax
Microsoft

Project Team

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Văn Phòng - Thiết Kế Đồ Hoạ
Corporate Entrepreneur Developer

This team is looking for

Product Manager Investor
REQUEST TO JOIN

About

Chi tiết liên hệ: https://chonnghe.edu.vn/trung-tam-tin-hoc-quan-ba-dinh-339/

Comments

No comments yet