Tracuuphatnguoi.online

check phạt nguội

2 Views

Technologies Used

tracuuphatnguoi

Project Team

Tra cứu phạt nguội online
Corporate Investor Entrepreneur Designer Developer

This team is looking for

Product Manager Investor
REQUEST TO JOIN

About

Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm giao thông sau khi các phương tiện đã vi phạm được một thời gian nhất định. Khi bị phạt nguội, người điều khiển phương tiện không bị xử phạt ngay lập tức mà hình ảnh vi phạm sẽ được ghi lại qua hệ thống camera giám sát trên đường phố.

Comments

No comments yet