Who I Work With

Tooru Akizuki
Developer Entrepreneur
Masafumi Aida
Developer Entrepreneur
Satoru Takahashi
Entrepreneur Designer Developer
ayumi kobayashi
Designer
Hayato Takeuchi
Takuma Kawakami
Fuyuki Murasaki
HY
Developer
Masaki Fukumitsu
Designer Developer
Koji Yamamoto
Entrepreneur
MIYUKI

References

Hackathons

events events events events

Share this Profile