Who I Work With

Tooru Akizuki
Developer Entrepreneur
Hayato Takeuchi
Taku Kobayashi
Takuma Kawakami

References

Hackathons

events

Share this Profile