Projekty budú hodnotené z hľadiska tvorivého využitia poskytnutých dát, po programátorskej aj vizuálnej stránke.

Porota
Alexandra Kusá - generála riaditeľka SNG, historička umenia, kurátorka
Pavlína Morháčová - grafická dizajnérka SNG, autorka projektu mpba.sk
Jozef Hvorecký- vysokoškolský pedagóg špecializujúci sa na e-learning, na používanie výpočtovej techniky vo vzdelávaní
Ján Suchal- programátor, open data expert, stojí za projektami ako foaf.sk, otvorenezmluvy.sk
Ján Šicko - grafický dizajnér aktívny v oblasti nových médií, vedúci Medialabu