finančné ceny pre 3 najlepšie projekty

3 x 500euro

knihy z produkcie SNG

katalógy k výstavám Svetlo na hrane, Dve krajiny, Zaujatí krásou

lístky na koncert Midi Lidi & Čoko Voko

10.12., Berlinka

reprodukcie výtvarných diel

podľa vlastného výberu, zo zbierok SNG