hệ thống thanh toán public transport thông minh

thanh toán nhanh chóng, chính xác

Hanoi

19 Views

Technologies Used

ReactJS

Project Team

dang xuan cuong
ben.duong
duonggoku
felixdo

This team is looking for

Product Manager Investor
REQUEST TO JOIN

About

sử dụng mobile app để thanh toán trực tiếp giúp giảm thiểu công đoạn, thời gian, tối ưu cho người sử dụng phương tiện công cộng

Comments