EasyLearnCode

A tool help learn space geometry by easy way

HCMC

37 Views

Technologies Used

HTML5
Andoid

Project Team

Phạm Ngọc Quang Nam
Developer

This team is looking for

Product Manager Investor
REQUEST TO JOIN

About

EL Geometry là một ứng dụng giúp học sinh tham khảo và học tốt hơn môn hình học không gian, bộ ứng dụng bao gồm mobile app và web app. Với tính năng nhập giả thiết đề toán và trích xuất ra hình ảnh hình học, ứng dụng giúp cho những bạn gặp khó khăn với việc vẽ hình học không gian hoặc gặp những bài toán hình học phức tạp, ngoài ra còn có thể so sánh kết quả với ứng dụng để biết được mình đang vẽ hình đúng hay sai từ những giả thiết bài toán đưa ra. Github: http://github.com/EasyLearnCodeTeam

Comments

No comments yet