FunShare

QRCode & Simply Photo Share

15 Views
A%cc%89nh_chu%cc%a3p_ma%cc%80n_hi%cc%80nh_2019-06-16_lu%cc%81c_10.54.20
A%cc%89nh_chu%cc%a3p_ma%cc%80n_hi%cc%80nh_2019-06-16_lu%cc%81c_10.54.20

Technologies Used

JavaScript
Amazon AWS
ReactJS
Amazon EC2
Amazon S3
Route53
nodeJS
Amazon Cloudfront
AWS Amplify
AdonisJS

Project Team

Lê Văn Thành
phi
doanhv
thanhcao

This team is looking for

Product Manager Investor
REQUEST TO JOIN

About

Sử dụng QRCode để chia sẻ Album nhanh chóng dễ dàng. Focus vào Photos, ko bị trôi ảnh bởi message như FB Message hay Zalo. Ảnh có độ phân giải tuyệt đối. Realtime khi chia sẻ tăng tính trải nghiệm. Download toàn bộ ảnh trong album dễ dàng, không giống FB hay Zalo phải download từng nhóm ảnh hoặc ảnh đơn lẻ. Sử dụng cho mọi đối tượng muốn chia sẻ và quản lý theo Album, nhóm, hội...

Comments

No comments yet