Technologies Used

Java
Android
SQLite3

Project Team

Nguyễn Phúc Hậu
Developer Designer
Dương Nguyễn Anh Khoa
Developer
hiepit

This team is looking for

Product Manager Investor
REQUEST TO JOIN

About

1. Nhóm quyết định chọn mobile để phát triển ứng dụng của mình vì thị trường này rộng lớn đầy tiềm năng. 2. Nhóm quyết định phát triển game thay vì ứng dụng vì nhận thấy người dùng có sở thích chơi game hơn là dùng ứng dụng. 3. Ý tưởng về game mà nhóm muốn đạt tới - Hình thức chơi đơn giản, thời gian chơi ngắn. - Vừa chơi vừa học, người chơi vô tình học được từ vựng tiếng Anh trong lúc chơi. - Đa dạng hình thức: nghĩa của từ, hình ảnh, âm thanh và đa dạng chủ đề. - Tạo động lực học tập với tình năng Multi Player. - Học và kiểm tra lại những gì đã học thông qua 2 chế độ: Practise, Challenge. - Game thông minh tương tác được với người sử dụng thông qua việc phân tích các từ người chơi hay sai. 4. Điểm đặc biệt của game: - Áp dụng Heuristic vào xử lý dữ liệu - Chế độ chơi Multi-Player Nguồn icons tham khảo: https://icons8.com Nguồn code tham khảo: http://developer.android.com Link GitHub: https://github.com/ITStart/FreakingEnglish

Comments

No comments yet