Who I Work With

Tomasz Sekutowicz
Entrepreneur
Wojciech Kwiatkowski
Entrepreneur Designer Developer
Jacek Szczepański
Entrepreneur Designer Developer
Grzegorz Hałaś
Entrepreneur Designer Developer

References

Hackathons

Share this Profile