Technologies Used

Scratch

Project Team

The-Vinh Doan
Developer
lengoctuan1985
tuanpa.vn.91
hoangtuan4b
manhlinh.nguyendinh

This team is looking for

Product Manager Investor
REQUEST TO JOIN

About

Cung cấp công cụ và nền tảng để trẻ em thể hiện sự sáng tạo, rèn luyện tư duy logic và xây dựng sản phẩm. Cung cấp platform để các em chia sẻ sản phẩm và hướng dẫn các bạn khác làm sản phẩm. Xây dựng cộng đồng sáng tạo sản phầm cho các em học sinh.

Comments