Nhà Nông

Cộng đồng Nông dân Việt Nam

Hanoi

8 Views

Technologies Used

JavaScript

Project Team

Lộc Lê Quang
Entrepreneur Developer
Phi Nguyen
Tuấn Cao Anh
Designer
Linh Ha
Entrepreneur
Duc Le Anh
Developer

This team is looking for

Product Manager Investor
REQUEST TO JOIN

About

Nhà Nông như một giải pháp lâu dài cho vấn đề của nông dân và nông sản Việt Nam, lấy người nông dân làm gốc. Nhà Nông là một mạng lưới đơn giản, tin cậy, cung cấp và trao đổi thông tin phục vụ cho việc mua bán bằng việc kết nối người nông dân với thị trường.

Comments

No comments yet